Reglement Best Sommelier of Belgium

Download pdf hier

Artikel 1 – De nationale wedstrijd voor Best Sommelier of Belgium wordt jaarlijks georganiseerd. De praktische organisatie van de eengemaakte wedstrijd is in handen van een technische commissie met vertegenwoordigers van de Vereniging Vlaamse Sommeliers en de Belgische Sommeliersgilde.

De Trofee past in het kader van de wedstrijden voor Beste Sommelier van Europa en de Wereld. De winnaar van de Trofee krijgt de titel Best Sommelier of Belgium toegekend en mag daarna ook deelnemen aan de preselecties van de internationale wedstrijden.

 

Artikel 2 – De wedstrijd is gratis en staat open voor alle professionele sommeliers (heer of dame van Belgische of  buitenlandse nationaliteit) die hun beroep uitoefenen op Belgisch grondgebied sinds drie opeenvolgende jaren (stages niet inbegrepen) , hetzij als zelfstandige restauranthouder, behoorlijk ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen en in regel met hun fiscale en sociale verplichtingen, hetzij als tewerkgestelde in een kleine of middelgrote commerciële of ambachtelijke onderneming, eveneens ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen en in regel met de fiscale en sociale verplichtingen.

De kandidatuur moet goedgekeurd worden door de Commissie Best Sommelier of Belgium.

Artikel 2 bis – Gewezen winnaars van de wedstrijd Best Sommelier of Belgium mogen niet meer deelnemen.

Artikel 3 – Alle kandidaturen moeten uiterlijk op 13 september 2020 ingediend worden, samen met een curriculum vitae, een kopie van de identiteitskaart van de kandidaat en een exemplaar van de wijnkaart van de horecazaak in kwestie.

Artikel 4 – Vereiste kennis : de wijngaard, druivenvariëteiten, most, wijnbouw, vinificatiemethodes, wijngeschiedenis, wijngaarden en soorten wijn van Europa, de bekendste wijngaarden en wijnen uit de hele wereld, likeuren en sterke dranken, de Belgische wetgeving inzake wijnen en alcoholhoudende dranken, het gebruikelijke aanbod van dranken (bieren, koffie, thee, …) in restaurants, wijnkaart, technieken van het beroep van wijnkelner, attitudes, harmonie van wijnen en gerechten, het wijnproeven, de Belgische en buitenlandse likeuren en sterke dranken, de bekendste sigarensoorten en hun dienst, één andere taal dan de moedertaal* (Engels voor de Franstaligen, Frans of Engels voor de Nederlandstaligen). *Door het A.S.I. officieel erkende talen.

 

Artikel 5 – De wedstrijd verloopt in drie fasen : een selectieproef , een halve finale en een finale. Het is het Europees Technisch Comité van het A.S.I. (Association de la Sommellerie Internationale), die de verschillende fasen van de wedstrijd organiseert en streng controleert. De kandidaten hebben de mogelijkheid -tijdens alle stappen van het concours- om zich uit te drukken in het Nederlands of in het Frans (met uitzondering van de proeven in een andere taal).

Artikel 6 – De selectieproef bestaat uit een vragenlijst die samen met het officiële inschrijvingsformulier ingevuld dient teruggestuurd te worden. Deze documenten moeten uiterlijk op 13 september 2020 bij het wedstrijdsecretariaat ingediend worden. Om zich te plaatsen voor de halve finale moet de kandidaat 75% behalen. De kandidaten voor de finale worden telefonisch of per e-mail verwittigd.

Artikel 7 – De halve finale zal plaatsvinden op maandag 05 oktober om 9 uur bij Duvel-Moortgat, Breendonk-Dorp 58, 2870 Puurs

Ze zal bestaan uit : schriftelijke, mondelinge en praktische proeven. De kandidaten dienen zich in werkkledij aan te bieden. Enkel de drie beste kandidaten gaan door naar de finale. Op de dag van de finale, op zondag 18 oktober 2020, worden de 3 finalisten bekendgemaakt, en krijgen alle halve finalisten hun diploma in ontvangst.

Artikel 8 – De finale is openbaar, en zal plaatsvinden op zondag 18 oktober 2020. De kandidaten dienen zich in beroepskledij aan te bieden. De finale zal enkel bestaan uit praktische en mondelinge proeven. Gedurende de finale zal een speciale jury aandacht besteden aan de houding, de attitudes en aan de commerciële en relationele vaardigheden van de kandidaten.

Artikel 9 – Voor het eindresultaat tellen alleen de proefresultaten van de finale. Enkel in het geval van een gedeelde eerste plaats wordt er rekening gehouden met de punten van de halve finale om de winnaar aan te duiden.

Artikel 10 – De jury wordt samengesteld uit bekende personen uit de restaurant - en hotelsector, de wijnbouw, het onderwijs en de vakpers.

Artikel 11 – De jury wordt voorgezeten door een bestuurslid van de organiserende verenigingen. Een lid van A.S.I. (Association de la Sommellerie Internationale) controleert. 

Artikel 12 – De jury beslist eigenmachtig in elke fase van de wedstrijd. Tegen haar beslissingen kan geen beroep aangetekend worden. De jury kan beslissen om geen winnaar aan te duiden als het niveau van de kandidaten ontoereikend blijkt.

Artikel 13 – De winnaar krijgt de titel van “Best Sommelier of Belgium 2020-2021” toegekend. De resultaten worden officieel bekendgemaakt op de receptie van de Gala-avond van de Belgische Sommeliersgilde op zondag 15 september om 19 uur.

 

Artikel 14 – De winnaar mag, indien hij/zij voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden voor wedstrijden georganiseerd door het ASI, deelnemen aan de nationale selectie voor internationale wedstrijden.

Artikel 15 – De wedstrijd staat onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder.

De kandidaten moeten -vóór de wedstrijd- het reglement goedkeuren en ondertekenen.