top of page

Reglement Junior/Commis Sommelier

Download pdf hier

1° De wedstrijd wordt “gratis” georganiseerd onder de benaming

"Nationaal Kampioenschap voor de Beste Junior Sommelier en de Beste Commis Junior Sommelier "

 

 

2° Deze wedstrijd wordt georganiseerd door het bestuur van de Belgische Sommeliersgilde en voor alle Belgische Hotelscholen en Vormingsinstituten.

 

3° De deelnemers: maximum twee leerlingen uit het 6de jaar en/of maximum twee leerlingen uit het 7de jaar (specialisatie) per Hotelschool en Vormingsinstituut.

 

Indien het aantal deelnemers aan de wedstrijd te groot zou zijn, eigenen de organisatoren zicht het recht toe de deelname te beperken tot één deelnemer per school. In dit geval worden de deelnemende Hotelscholen hiervan op de hoogte gebracht.

 

 

4° De kandidaten mogen zich zowel schriftelijk als mondeling in het Frans of het Nederlands uitdrukken.

 

5° De deelnemende leerlingen zullen door de directie van de school gekozen worden. Deze beschikt over de volledige vrijheid om zijn kandidaten te selecteren.

 

 

6° De jury zal onder het oog van commissarissen samengesteld worden uit leden van de Belgische Sommeliersgilde en personaliteiten uit de wijnwereld.

 

 

7° De commissarissen zullen waken over het goede verloop van de proeven en van de wedstrijd in het algemeen. Zij zullen niet het recht hebben te quoteren. Zij zullen de jury bijstaan als “technische raadgevers”.

 

 

8° De algemene organisatie wordt toevertrouwd aan het wedstrijdbestuur van de Belgische Sommeliersgilde

 

 

9° De wedstrijdmaterie bestaat hoofdzakelijk uit:

Franse wijngaarden, alsook geestrijke dranken, aperitieven, klassieke likeuren en cocktails.

Vragen over hoofdbestanddelen van niet-Franse wijngebieden kunnen gesteld worden, Bv. Italië, Portugal, Spanje, VS …

 

 

10° De kandidaten moeten officieel ingeschreven zijn in een Belgische Hotelschool of Vormingsinstituut en in België woonachtig zijn.

 

 

11° De beslissingen van de jury zijn niet aanvechtbaar en de scholen en instituten en hun ingeschreven kandidaten aanvaarden stilzwijgend het reglement waarvan zij in kennis gebracht werden.

 

 

12° Na afloop van de finale zal de uitslag van het “Nationaal kampioenschap voor de Beste Junior Sommelier en de Beste Commis Junior Sommelier 2017”, bekend gemaakt worden. De winnaar zal een prijs en een geschenk ontvangen. Er zal hem ook een diploma overhandigd worden.

 

 

13° De jury zal aan de andere geklasseerde deelnemers een “Diploma van Finalist” overhandigen.

 

 

14° De directies van Hotelscholen en Vormingsinstituten worden gevraagd hun deelnemingsformulieren in te sturen met de namen van de deelnemer(s) en de naam van de begeleidende leraar en dit voor 01 februari 2020.

 

 

15° De organisatoren eigenen zich het recht toe eventuele wijzigingen in het reglement aan te brengen die het wedstrijdverloop gunstig zouden kunnen beïnvloeden.

 

 

16° Alle correspondentie moeten geadresseerd worden aan de

(vragen en de inschrijvingsformulieren)

 

Belgische Sommeliersgilde

Bart Sap

Osseven 35 - 2350 Vosselaar - 0476/559.515

(per mail info.sommeliers@skynet.be) www.sommeliers-gilde.be

bottom of page