top of page

Reglement 2017 ASI Diploma

Download pdf hier

Art. 1 – Examen om het diploma te behalen

Het A.S.I. heeft in  2012 het examen voor "International A.S.I. Sommelier Diploma " opgericht, gericht op het niveau van de sommeliers wereldwijd te harmoniseren.. Dit diploma zal de professionaliteit van de A.S.I.  gecertifieerde aantonen over de hele wereld.

 

Art. 2 –Rechten om het examen te vorderen

Het examen is voorbehouden aan Sommeliers die werkzaam zijn binnen de oeno-gastronomische wereld (restaurants, wijn-bars, wijn shops, distributie of andere, die dranken serveren of aanbevelen op een professioneel niveau), die minstens 4 jaar ervaring hebben.

 

Art. 3 – De registratie voor het examen

De registratie voor het examen dient te gebeuren via het Nationale ASI lid. De deelnemer dient volgende gegevens en documenten door te sturen bij zijn kandidatuur naar het Nationale ASI lid waar hij/zij deel van uitmaakt:

 

 • Ingevuld inschrijvingsformulier

 • Werk en studie CV (samenvatting)

 • Werk certificaten en diploma’s (copy)

 • Hoge resolutie foto (zoals op paspoort) die gestuurd dient te worden naar exams@sommellerie-internationale.com na het slagen voor hele examen, op het moment van betaling van de certificering vergoeding.

 

Art. 4 – Examen sessies

De sessie zal minstens één maal per jaar gehouden worden en aangekondigd worden via A.S.I. website

www.sommellerie-internationale.com

 

Art. 5 – Locale Examencommissie

De locale examencommissie zal samengesteld zijn uit sommeliers en oeno-gastronomie experts gekozen en benoemd door de voorzitter van de nationale vereniging/gilde.

 

Art. 6 – Examen procedure

Het examen zal in 2 fases verlopen.                 

 

Fase 1 – Schriftelijke test:

Kandidaten krijgen:

 

 • Een vragenlijst (90minuten) toegespitst op de belangrijkste wijnproducerende landen, bier, alcoholhoudende dranken en andere dranken, druivensoorten, wijnbouw, maken van wijn, en andere onderwerpen met betrekking tot het beroep

 • Een blinde proeverij van twee wijnen met schriftelijke commentaar (20 minuten),

 • De identificatie van twee lokale dranken en drie alcoholhoudende dranken / likeuren / versterkte wijnen (10 minuten),

 • Een opstel (30 minuten) over een speciaal thema aangeleverd door het A.S.I. Examen Comité met betrekking tot de wereld van dranken en de Sommellerie (400 woorden) in één van de 3 officiële talen van het A.S.I. Frans, Engels of Spaans (vreemde taal voor de kandidaat),

 

Fase 2 – Mondelinge en praktijktesten: deze tests mogen plaatsvinden op dezelfde dag als de schriftelijke examens afhankelijk van het aantal kandidaten.

 

Elke kandidaat krijgt 20minuten, gebruikmakend van een vreemde taal, om:

 

 • Voorstellen, demonstreren en rechtvaardigen de keuze van een drank (4 minuten)

 • Decanteren en opdienen van een fles wijn (7 minuten)

 • Proef en uitleggen van food-wijn matching/pairing (7 minuten)

 

Art. 7 – Officiële talen van het examen

De kandidaat moet het examen in één van de officiële A.S.I. talen (Frans, Engels, Spaans). Maar, indien hij of zij het mondelinge examen in zijn / haar eigen moedertaal wenst te doen, is dit toegestaan onder de voorwaarde dat een vertoon van meesterschap in een vreemde taal in het eten/wijn matching/pairing wordt gedaan.

 

Art. 8 – Evaluatie van het Examen

De A.S.I. Examencommissie zal onmiddellijk de eerste fase van het examen evalueren.

 

De lokale Examencommissie zal de kandidaat in de tweede fase volgens de algemene regels gecodificeerd door het A.S.I. en de markering rasters evalueren. Al deze documenten worden verzonden naar de A.S.I. Examencommissie voor eindevaluatie afhankelijk van de puntenschaal.

 

Art. 9 – Examen resultaten en de communicatie naar de kandidaat     

De resultaten zullen worden meegedeeld aan de voorzitter van de National Vereniging, die de geslaagde kandidaten op de hoogte zal brengen. Nadien zullen de resultaten minimaal vijf dagen na de bekendmaking aan de nationale bonden op de A.S.I. website worden geplaatst.

 

De resultaten en cijfers zijn definitief.

 

Er zal geen rechtstreekse uitleg worden gegeven naar een kandidaat door de A.S.I. Examencommissie.

Het examen kan zo vaak als nodig overgedaan worden.

 

Art. 10 – Diploma

De kandidaat die met succes is geslaagd voor het examen zal een International A.S.I. Diploma ontvangen Sommelier genummerd en gehandtekend door de A.S.I. Voorzitter en de voorzitter van de Examencommissie Evenals een pin and kaart.

 

 

Art. 11 – Overgangsregels: Diploma’s aan sommeliers die in bezit zijn van bepaalde onderscheidingen

De Sommeliers of Associations actieve leden van het  A.S.I. die al één van volgende titels hebbenhaving “A.S.I. Sommelier”: Best Sommelier of the World, Best Sommelier of Europe, Best Sommelier of the Americas, Best Sommelier of Asia & Oceania.

 

Art. 12 – Overgangsregels: Sommelier A.S.I. honoris causa

The A.S.I. reserves its right to nominate “Sommelier A.S.I.  honoris causa” people who for years have worked to improve the Profession worldwide. Each National Association being an active paying member of the A.S.I. may nominate one person per year to obtain the honoris causa diploma

bottom of page